et | en

Otsi

Teenused

 

EnergiaProjekt OÜ-le on väljastatud litsentsid  projekteerimise teostamiseks.

Registreeringud

Reg. Nr. FPR000266 - tulekahjusignalisatsioonisüsteemid
Reg. Nr. TEL001528 – elektrisüsteemid
Reg. Nr. EEP001948 - arhitektuurne , välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud, jahutussüsteemid, nõrkvoolusüsteemid, ehitiste kontrollimis- ja juhtimissüsteemide automatiseerimine, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, katlasüsteemid (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), kaugküttesüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid